safend data protection suite 3.4

Örnein: winace 2.69 serial key Finance OU üyelerinin kurum içinde her yerde Kingston DataTraveler Secure ile ifre koyulan aygtlar kullanmalarna izin verir.
Durum ve iletim sistemine göre ayrntl kaytlar ve raporlar - Agent OS kaytlarndaki ek alan iletim sistemi çalma durumu ve olaylara odaklanan sorgulara ve raporlara izin verecektir.Check on local support, do thorough testing, including how to unblocked games minecraft no remove the product.Safend Inspector, çoklu kanallarda e-posta, web (http, https FTP, harici depolama aygtlar, CD/DVD yazclar, PDA aygtlar, yerel yazclar ve a yazclaryla geçerli i süreçlerini kesintiye uratmadan ya da son kullanc üretkenliine zarar vermeden veri merkezli güvenlik politikalarn uygular.Product Information, vendor: Safend, price: 25 per seat, quick Read.Inspects, classifies and blocks sensitive data leakage.Safend Data Protection Suite, Categories and Built in Groups Updates.Additional Antivirus Support Safend Protector, the Removable Media Antivirus add-on, can now work with Kaspersky F-Secure.6 Yüksek Ölçeklenebilirlik - tek yönetim sunucusu 70,000 den fazla yazlm aracn yönetebilir.Ayrca uygulanacak geçerli bir politikaya sahip olmayan uç noktalarn tanmlanmasna yardmc olur.Customers speak highly of GTB Discovery, which allows for large amounts of data to be analyzed and classified quickly from a variety of data repositories, including on-premises and cloud data storage platforms.* 2017 Magic Quadrant for Enterprise Data Loss Prevention "GTB is a suitable choice.
As soon as we added them to the Avanan.
2 Safend Auditor Görünürlün Uç Noktaya Geniletilmesi Safend Auditor irket uç nokta kör noktalarn aydnlatan sezgisel, istemcisiz yazlm aracdr.Lisans yönetimi Intel çiplerde OS/X.5.6 (Leopard Snow Leopard) destei 9 Safend Reporter Kapsaml Raporlama ve Analiz Safend Reporter, Safend Data Protection Suite in bir bileenidir.Safend Reporter n özellikleri: Olay türü, kullanc ve kurumsal birimlere göre güvenlik olaylar - Safend yöneticilerinin; olay türüne, Kurumsal Birimlere, güvenlik politikalarn çineyen ve çok sayda izin verilmi üpheli ilemler gerçekletiren kullanclar ve bilgisayarlara göre güvenlik olaylarn görüntülemelerine izin verir.Bu yenilikçi kavram iletim sistemi arzas riskini en aza indirir ve performans üzerindeki olumsuz etkisi göz ard edilebilir.3 Safend Auditor un Yararlar Basit ve kolay kullanm - yöneticiler denetlenecek bilgisayar gruplarn kolayca seçebilir ve sonuçlar annda görüntüleyebilir.Rapor Safend Agen t tarafndan korunan irket makinelerinin yüzdesini gösterir ve henüz korunmam makinelerin ayrntl listesini oluturur.Lotus Notes Native Inspection Lotus Notes inspection is now part of the Email Channel in Safend Inspector and can be configured using all the advanced settings of this channel including subject, recipient and body data.Uyarlar e-posta, snmp, Syslog, Windows Olay Görüntüleyici, açlr pencere mesajlar ve hatta özel komutlar (script) ile alnabilir.
E-posta, Web, çkartlabilir bellek ve ek veri transferi kanallaryla hassas verinin szdrlmasna kar koruma salar.